SMARTERE MOBILITET


FLAATE™ Mobilitet gir deg og din bedrift en enklere og mer fleksibel tilgang til transportmiddel.

Uansett om du trenger en liten bil for møtevirksomhet, en romslig bil for å hente/levere varer eller ønsker mange seter for å ta med hele teamet ut til lunsj, har vi en løsning for deg.


Tradisjonelt bilhold innebærer å kjøpe og eie èn bestemt bil over flere år. Dette innebærer høye kostnader og lite fleksibilitet dersom behovet endres underveis.
I stedet for å inngå et kompromiss ved kjøpe eller lease et kjøretøy over flere år som a) raskt synker i verdi, b) har lav utnyttelsesgrad og c) høye vedlikeholdskostnader, ønsker vi at våre brukere skal til enhver tid få tilgang til akkurat den bilen de trenger, når de trenger den, uten høye investeringer.

Prøv oss!
Dersom du er interessert i å prøve ut vår mobilitetstjeneste, ta kontakt for nærmere informasjon og et uforpliktende tilbud.